تبدیل لینک Google Maps به مختصات جغرافیایی

برای استفاده از این ابزار کافیست لینک نقشه گوگل را وارد کنید و بر روی کلید مشاهده مختصات جغرافیایی ضربه بزنید.