وبسایت هپتاوب دات کام


مصطفی قلی زاده

مصطفی قلی زاده

نویسنده ارشد سایت

مهندس الکترونیک و کامپیوتر

مشاهده پست های مصطفی قلی زاده


احسان قلی زاده نویسنده هپتا

احسان قلی زاده

نویسنده سایت

مهندس معمار

مشاهده پست های احسان قلی زاده