غیرفعال کردن Windows Defenderروی ویندوز 10 و ویندوز 11

یکی از مواردی که همواره موقع کرک نرم افزارها باعث [...]