غیرفعال کردن Windows Defenderروی ویندوز ۱۰ و ویندوز ۱۱

یکی از مواردی که همواره موقع کرک نرم افزارها باعث [...]